הרצאה לאנשי ונשות טיפול

איך נוכל להתחבר לילדים ולילדות 

כל הזכויות שמורות לשני פרידמן, ספרות עם משמעות