_H2A0440.jpg

ביססנו מספר קריטריונים מתחום החינוך והטיפול לפיהם אנו ממיינים ובוחרים בקפידה מתוך עשרות ספרי ילדים את הספרים המשמעותיים ביותר להתפתחות ילדיכם! 

בחרנו עבורכם את מיטב המומחים מתחומי הטיפול, החינוך וספרות ילדים

  וריכזנו עבורכם ידע משמעותי לחינוך וטיפול בילדים באמצעות ספרות ילדים

אנו מפתחים עזרים חוויתיים, מקצועיים ומשמעותיים להעצמת החוויה הספרותית בגני ילדים ובמסגרות החינוך השונות

ספרות ישראלית נגישה ומשמעותית כמעט בכל העולם!

בכל חודש אנו שולחים לילדים וילדות ברחבי העולם חבילה משמעותית ומיוחדת!

 
לבלוג המומחים שלנו (4).png

מסר מרכזי משמעותי הנוגע בנושאים החשובים להתפתחותם החברתית והרגשית של ילדינו. למשל: הצטרפות אח חדש למשפחה, חינוך מיני לילדים קטנים, ספרים בנושא חברות, צחצוח שיניים לילדים, תקשורת מקרבת, ועוד.

תכנים ואיורים אשר עומדים בקריטריונים מקצועיים מתחומי הטיפול והחינוך בילדים- שפה חיובית, גיוון חברתי, שוויון מגדרי, ועוד. 

נגישות התוכן והאיורים באופן מותאם לגיל הקורא- ספרות יפה ומרתקת בשפה פשוטה ונעימה לקוראים הקטנים, איורים נעימים ומותאמים לגיל הקורא.

3
1
6
9
2
10
12
4
8
7
13
11
5

כל הזכויות שמורות לשני פרידמן, ספרות עם משמעות