כחלק מתפיסת העולם החינוכית והמשמעותית של ספרות עם משמעות, פיתחנו פעילויות ועזרים למסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות, לגני ילדים, מתנ"סים ובתי ספר על מנת להנגיש תכנים חינוכיים וטיפוליים וליצור חוויה ספרותית משמעותית- מחוץ לכריכה.

כל הזכויות שמורות לשני פרידמן, ספרות עם משמעות