גלגל הרגשות

love
feeling3
feeling2
embarrassed
happy.png
feeling1
calm
sad.png